Kalendarium

september 2019


Olika platser i Stockholm

Panoramica är den första latinamerikanska filmfestivalen i Stockholm. Den ger en möjlighet att främja visning och spridning av latinamerikansk film i Sverige och därmed bidra till en ökad mångfald inom den svenska filmscenen. Vi har som vision att göra samtida latinamerikansk film till ett medium för kulturellt och konstnärligt utbyte mellan Sverige och Latinamerika. Läs mer.

Mer info

Olika platser i Stockholm

Cinema Queer är Sveriges största internationella hbtq-filmfestival och äger rum sista veckan i september i Stockholm varje år. Cinema Queer grundades 2012 med syfte att bredda det heteronormativa biografutbudet i Sverige samt för att erbjuda Stockholmspubliken en stor bredd av queerfilm. Läs mer.

Mer info

oktober 2019


Olika platser i Stockholm

CinemAfrica arbetar med att sprida afrikansk film i Sverige. Vi visar filmer gjorda av afrikanska filmskapare och använder filmen för att nyansera bilden av den afrikanska kontinenten och stimulera till debatt.

Mer info

Olika platser i Stockholm

Monsters of Film är Stockholms första bestående genrefilmfestival med fokus på skräck, science fiction, det fantastiska, det upprörande, det provocerande, det suggestiva, det surrealistiska och konstnärliga, men framförallt monster. Läs mer.

Mer info