Kalendarium för Festivalcentrum

januari 2018


Från att endast ha funnits i Stockholm lanseras nu nätverket Festivalcentrum nationellt. Etableringsarbetet pågår under hela 2018. Som startskott arrangerar vi seminariet ”Filmfestivaler i centrum – så skapar vi metoder för ökat samarbete inom film- och kultursektorn” under Göteborgs filmfestival där vi tillsammans med olika branschaktörer diskuterar metoder, men också hämtar in tankar, idéer och inspiration. […]

Mer info