CinemAfrica
    • Olika platser i Stockholm

CinemAfrica arbetar med att sprida afrikansk film i Sverige. Vi visar filmer gjorda av afrikanska filmskapare och använder filmen för att nyansera bilden av den afrikanska kontinenten och stimulera till debatt.