KINOTEKA Stockholm
    • Zita Folkets Bio
    • Birger Jarlsgatan 37

Välkommen till den nionde upplagan av polska filmfestivalen KINOTEKA STOCKHOLM.